Do pobrania

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W WADOWICACH - 2018r. Pobierz
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Pobierz
Ustawa prawo spółdzielcze Pobierz
Ustawa o własności lokali Pobierz
Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargów dla wyłonienia wykonawców robót remontowo-budowlanych i inwestycyjnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach Pobierz
Regulamin Zasad organizowania i przeprowadzania przetargów na ustalenie stawki czynszowej za najem lokali użytkowych i dzierżawy terenu będących własnością Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach. Pobierz
Regulamin porządku domowego Pobierz
Regulamin c.o. Wadowice Pobierz
Regulamin c.o. Kalwaria Zebrzydowska Pobierz
Regulamin zasad organizowania i przeprowadzania przetargów na ustalenie ceny sprzedaży lokalu spółdzielczego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach. Pobierz
Regulamin rozliczania c.w.u. Pobierz
Regulamin montażu klimatyzatorów Pobierz