Organy spółdzielni


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

Prezes Zarządu  -  mgr inż. Bożena Łabuś
Zastępca Prezesa Zarządu  -   inż. Zbigniew Kleszcz


Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej

Kwaśniewski Franciszek  -  Przewodniczący Rady Nadzorczej

Franciszek Tyrała  -  Z-ca Przewodniczącego, Członek Komisji Rewizyjnej

Bartłomiej Gęboliś  -  sekretarz Rady Nadzorczej, Członek Komisji Rewizyjnej


Maria Jurczak  -  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej


Konrad Chylewski  -  Przewodniczący Komisji GZMiI


Danuta Szymonek  -  Przewodnicząca Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej


Dagmara Młodzik  Członek Komisji Rewizyjnej

Jan Kołacz  -  Członek Komisji GZMiI

Jan Mroczka  -  Członek Komisji GZMiI

Zbigniew Cholewa  -  Członek Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej

Mirosław Milaniak -  Członek Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej