O spółdzielni

7 grudnia 1958 rok - Zebranie założycielskie.

2 marca 1959 rok - Wpisanie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach do rejestru sądowego.

1959 rok - Oddanie do użytku pierwszego budynku o 18 mieszkaniach przy ul.M.Wadowity 3.

1960 - 1970 rok - Budowa osiedla przy Placu Obrońców Westerplatte.

1962 - 1971 rok - Budowa osiedla XX-Lecia.

1969 rok - Połączenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach i Spółdzielni Mieszkaniowej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

1972 rok - Oddanie do użytku budynku przy ul. 11 Listopada 13 w Kalwarii Zebrzydowskiej.

1973 - 1982 rok - Budowa osiedla Kopernika w Wadowicach.

1977 - 1993 rok - Budowa osiedla Weissa w Kalwarii Zebrzydowskiej.

1979 - 1991 rok Budowa osiedla Pod Skarpą w Wadowicach.

2005 - 2012 rok - Budowa nowych budynków mieszkalnych w Wadowicach i Kalwarii Zebrzydowskiej, łącznie 259 mieszkań.