Organy spółdzielni


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

Prezes Zarządu - mgr inż. Bożena Łabuś
Zastępca Prezesa Zarządu - inż. Zbigniew Kleszcz


Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej

Michał Bojczuk - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Franciszek Tyrała - Z-ca Przewodniczącego, Członek Komisji Rewizyjnej

Bartłomiej Gęboliś - sekretarz Rady Nadzorczej, Członek Komisji Rewizyjnej


Maria Jurczak - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej


Zbigniew Piela - Przewodniczący Komisji GZMiI


Maria Matuszyk - Przewodnicząca Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej