Organy spółdzielni


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

Prezes Zarządu - mgr inż. Bożena Łabuś
Zastępca Prezesa Zarządu - inż. Zbigniew Kleszcz


Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej

Michał Bojczuk - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Franciszek Kwaśniewski - Z-ca Przewodniczącego RN, Członek Komisji Rewizyjnej

Konrad Chylewski - Sekretarz Rady Nadzorczej, Członek Komisji GZMiI


Anna Mroczka - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej


Jan Kołacz - Przewodniczący Komisji GZMiI


Ewa Filek - Przewodnicząca Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej